ค้นหา "บทความที่เก่ากว่า"

ค้นหา หมวดหมู่ "บอท เซเว่นไนท์"

แจกบอท เซเว่นไนท์ Seven Knight 7K BOT V.4.5.2 2016

http://www.pbnew.com/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3seven-knight-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%97seven-knight-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-7k-bot-v-4-5-2-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5/ 

ขั้นตอนการใช้งาน
1.เปิด bluestacks ขึ้นมาก่อนเปิดใช้โปรแกรม
2.เมื่อทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว เลือก Other
3.กด Resize BS. ตามVersion ที่ท่านลง

 mammothz