บทความ

โปรPBฟรี มีดฟันรัว/เปลี่ยนปืนไว/ลดแรงดีด/แมกปืนไม่ลด/สลับปืนไว 10/4/2558

โปรSF กระสุนไม่หมด ลดแรงดีด ยิงรัว CZ SF Free Project V.9 10/3/57

โปรxshot มองทะลุ ล็อคเป้า ลดแรงดีด 2015

โปรxshot มองทะลุ ล็อคเป้า ลดแรงดีด ดูเลือด อัพเดทล่าสุด

โปรPB ลดแรงดีด สลับปืนไว ลูกไม่หมด ฟันไกล หยุดบอท (LittlePro ฟรี)

โปรPB ลดแรงดีด กระสุนไม่จำกัด ฟันรัว ซองรัว สไนรัว

โปร PB สลับปืนไว ลดแรงดีด แมกไม่หมด 28/7/2557

โปรPB EagIne-PRO FREE V 1.0.2.6 ลดแรงดีด มีดรัวค้าง มีดฟันรัว28/7/2557