ค้นหา "บทความที่เก่ากว่า"

ค้นหา หมวดหมู่ "ลดแรงดีด"

โปรPBฟรี มีดฟันรัว/เปลี่ยนปืนไว/ลดแรงดีด/แมกปืนไม่ลด/สลับปืนไว 10/4/2558

 

มีดฟันรัว ก็ช่วยในเรื่องการที่เราใช้มีดพกทำให้ฟันได้เร็วยิ่งขึ้นนั้นเอง
เปลี่ยนปืนไว ก็ช่วยในการสลับปืนหรือเปลี่ยนปืนให้ไวยิ่งขึ้นไม่มีดีเลย์นั้นเอง
ลดแรงดีด การลดแรงดีดนั้นช่วยเวลาเพื่อนๆยิ่งปืนแล้วปืนมักจะส่ายจะช่วยในเรื่องนี้ทำให้ยิงแม่นขึ้นนั้นเอง
แมกปืนไม่ลด ช่วยให้เวลายิ่งแล้วแมกหรือกระสุนนั้นไม่ถูกจำกัดมีให้ใช้งานตลอดไม่หมด
สลับปืนไว ช่วยในเรื่องการสลับปืนให้มีความไวยิ่งขึ้น
 โปร Lostsaga GKK Hack V.3 3/3/15

โปรSF กระสุนไม่หมด ลดแรงดีด ยิงรัว CZ SF Free Project V.9 10/3/57

 
  โปรSF กระสุนไม่หมด ลดแรงดีด ยิงรัว CZ SF Free Project V.9 10/3/57
 โปร Lostsaga GKK Hack V.3 3/3/15

โปรxshot มองทะลุ ล็อคเป้า ลดแรงดีด 2015

โปรxshot มองทะลุ ล็อคเป้า ลดแรงดีด ดูเลือด อัพเดทล่าสุด

http://www.dow-load.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67

คลิปตัวอย่าง โปรxshot มองทะลุ ล็อคเป้า ลดแรงดีด ดูเลือด อัพเดทล่าสุด
โปรPB ลดแรงดีด สลับปืนไว ลูกไม่หมด ฟันไกล หยุดบอท (LittlePro ฟรี)


คลิปตัวอย่าง  โปรPB ลดแรงดีด สลับปืนไว ลูกไม่หมด ฟันไกล หยุดบอท (LittlePro ฟรี)

โปรPB ลดแรงดีด กระสุนไม่จำกัด ฟันรัว ซองรัว สไนรัว

www.dow-load.com


โปร PB สลับปืนไว ลดแรงดีด แมกไม่หมด 28/7/2557

www.denono.comโปรPB EagIne-PRO FREE V 1.0.2.6 ลดแรงดีด มีดรัวค้าง มีดฟันรัว28/7/2557

www.denono.com

Username = eaginepro
Password = 
2557

Function
• 1. ลดแรงดีด
• 2. มีดรัวค้าง
• 3. มีดฟันรัว
• 4. มีดฟันไกล (ฉายาช่องแรก)
• 5. ลดแรงดีด 30% บางปืน
• 6. หยุดบอทระดับ 10
• 7. บอททุกระดับ HP 1%
• 8. กระโดดไม่จำกัด
• 9. ไมหลุดเมื่อไม่ขยับเมาส์